S19 Międzyrzec Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. granica województw - Międzyrzec Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. granica województw - Międzyrzec Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. granica województw - Międzyrzec Podlaski

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ

23/02/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

391 538 155,38 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

482 891 373,03 zł

Informacja

Aktualności

  • ŚRODA, 28/12/2022

    Umowa z Konsultantem podpisana/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów
odc. granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)

Opis kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie bialskim, na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Międzyrzec Podlaski.

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Obwodnica, poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. W ramach inwestycji zrealizowane zostanie także sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Wybudowane zostaną także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S19 pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 23.07.2025 r.

fotka-2

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Kielcach

/ KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.


/ WYKONAWCA

Strabag Sp. z o.o.