S19 Międzyrzec Podlaski

Aktualności

Umowa z Konsultantem podpisana

Środa, 28.12.2022 r.

W dniu 28.12.2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. dotycząca pełnienia nadzoru nad budową drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) długości około 13,7 km. Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu, jak również będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.