S19 Międzyrzec Podlaski

Postęp prac

Zaawansowanie rzeczowe

4,41%
Postęp

Zaawansowanie finansowe

10,97%
Postęp