S19 Międzyrzec Podlaski

Podwykonawcy

Pełna nazwa podmiotu z KRS

Kategoria podmiotu

Data zawarcia umowy

zakres umowy (skrótowo)

Nr umowy o podwykonawstwo

Data zatwierdzenia głównej umowy z PW robót budowlanych lub data zgłoszenia dostawcy i usługodawcy

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp.z o.o.

usługodawca

09.03.2022r.

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego

001/E3AA/2022

21.03.2022r.

Geostar K.Miziołek D.Sadowska, A. Sęk-Mizołek s.c

dalszy usługodawca

23.03.2022r.

opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

1/PD-509/PD/Geodezja/2022

28.03.2022r.

SILVA-EXPERT Rafał Miklas

dalszy usługodawca

20.05.2022r.

opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej do raportu oddziaływania na środowisko

2/PD-509/PD/Inwentaryzacja przyrodnicza/2022

24.05.2022r.

A5 Architekci Sp. z o.o.

dalszy usługodawca

26.05.2022r.

opracowanie dokumentacji projektowej dwóch budynków zaplecza sanitarnego na MOP- ach “Halasy” i “Tuliłów”

3/PD-509/PD/Budynki WC MOP/2022

3.06.2022r.

TPA Sp. o.o

dalszy usługodawca

05.07.2022r.

opracowanie dokumentacji w zakresie programu badań geotechnicznych, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz projektu wykonawczego

3/PD-509/PD/Geotechnika/2022

11.07.2022r.

DUORS Sp. zo.o

usługodawca

08.08.2022r.

świadczenie usług doradczych oraz wykonanie wszelkich obowiązków w przedmiocie umowy w zakresie optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych dotyczacych systemu zarządzania ruchem

004/E3AA/2022

16.08.2022r.

TPA Sp. o.o.

usługodawca

26.08.2022r.

wykonanie następujących prac: odwierty geotechniczne świdrem spiralnym, odwierty geotechniczne świdrem spiralnym w rurach osłonowych, sondowania statyczne CPTU, sondowania dylatometryczne DMT, badania laboratoryjne

06/E3AA/2022

2.09.2022r.

PKP CARGO S.A

usługodawca

15.03.2021r.

ustalenie zasad i warunków współpracy w zakresie wykonywania przez PKP CARGO S.A. usług kolejowych przewozów towarów

3-20-002-21

15.09.2022r.

Pan Artur Świrydziuk, Pani Anna Jędrzejczyk, Pan Marek Świrydziuk

usługodawca

29.08.2022r.

przedmiot dzierżawy przeznaczony zostanie na: plac składowy na cele składowe i magazynowe, utworzenie na nim zaplecza budowy, korzystanie jako placu/drogi dojazdowej oraz inne cele w zależności od bieżących potrzeb

002/E3AA/2022

30.08.2022r.

P.P.U.H.PATEX Sp. z o.o.

usługodawca

05.09.2022r.

najem części nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelska 56

002/E3AA/2022

29.09.2022r.

TPA Sp. o.o.

dalszy usługodawca

26.09.2022r.

wykonanie pomiarów ugięć FWD nawierzchni istniejącej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego

4/PD-509/PD/Wzmocnieniekonstrukcjinawierzchni/2022

3.10.2022r.

Pan Przemysław Kamiński

usługodawca

30.09.2022r.

przedmiot dzierżawy przeznaczony zostanie na: plac składowy na cele składowe i magazynowe, utworzenie na nim zaplecza budowy, korzystanie jako placu/drogi dojazdowej oraz inne cele w zależności od bieżących potrzeb

009/E3AA/PE/2022

14.10.2022r.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoman Oskar Mantaj

dalszy usługodawca

20.09.2022r.

wykonanie odwiertów geotechnicznych

2/STK3252/2022

29.09.2022r.

BAARS Dokumentacje Sp. z o.o.

dalszy usługodawca

20.09.2022r.

wykonanie sondowania statycznego CPTU oraz dylatometrycznego z interpretacją wyników

1/STK3252/2022

29.09.2022r.

TORPROJEKT Sp. z o.o.

dalszy usługodawca

28.10.2022r.

wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji wiaduktu drogowego WS-15 z istniejącą siecią trakcyjną linii kolejowej nr 2

5/PD-509/PD/Trakcja/2022

3.11.2022r.

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

usługodawca

30.11.2022r.

dostawa kruszywa naturalnego – pospółki ze złoża Olszewnica w łącznej ilości szacunkowej na ok. 65.000,00 Mg

003/E3AA/2022

09.12.2022r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

usługodawca

11.01.2023r.

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego (tymczasowy plac składowy- zaplecze budowy)

22-C6/UP/00982

18.01.2023r.

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

usługodawca

18.01.2023r.

usługa polega na odbiorze odpadów komunalnych z posesji Zleceniodawcy

“umowa”

19.01.2023r.

NIEZGODA GRZEGORZ HDS TRANSPORT

usługodawca

23.01.2023r.

wykonanie kompleksowej usługi logistycznej obejmującej m.in.. rozładunek materiałów z wagonów do samochodów, transport materiałów, czyszczenie wagonów oraz bocznicy, koordynacja dostaw materiałów z przewoźnikami

PE/BMWAZKiL/E3AA/05/U/2023

30.01.2023r.

Kopalnia Wapienia “Morawica” Spółka Akcyjna

usługodawca

08.02.2023r.

dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 SE 45 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 SE 35 z Kopalni wapienia “Morawica”

PE/BWMAZKIL/E3AA/U/2023

14.02.2023

EKODREW Dominik
Dziurdź

usługodawca

04.04.2023

wykonanie kompleksowej usługi polegającej na kompleksowej wycince, karczowaniu i oczyszczeniu terenu po prowadzonych pracach

038/EA33/2023

04.04.2023

Fundacja AB TERRA

usługodawca

04.05.2023

wykonanie kompleksowej usługi nadzoru archeologicznego

041/EA33/2023

04.05.2023

OLBENZ Sp. z o.o.

dostawca

05.05.2023

dostawa paliwa ON

036/EA33/2023

05.05.2023

FHU KAROSS Karolina Kotwica-Surowaniec

usługodawca

11.07.2023

dostawa kruszywa naturalnego – pospółki ze złoża Olszewnica

126_S19OMP_E3AA_2023

17.07.2023

Cyran Transport Przemysław Cyran

usługodawca

11.07.2023

dostawa kruszywa naturalnego – pospółki ze złoża Olszewnica

125_S19OMP_E3AA_2023

17.07.2023

BHP SEVR

usługodawca

17.07.2023

usługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

076_S19OMP_E3AA_2023

19.07.2023

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia “Ogorzelec” Sp. z o.o.

usługodawca

16.08.2023

sprzedaż kruszyw amfibolowych

PF/BWMAZKIL/E3YK/83/U/2023

22.08.2023

KRU-GOR Jacek Kruszewski

usługodawca

16.08.2023

usługa saperska na terenie budowy

040/E3AA/2023

22.08.2023

MR CONSULTING Sp, z .o.Środowiskowa sp.k

usługodawca

17.08.2023

nadzór środowiskowy

042_S19OMP_E3AA_2023

23.08.2023

Jarosław Paprota

wynajmujący

26.08.2023

Wynajem nieruchomości

141_S19OMP_E3AA_2023

31.08.2023

ANGEO – USŁUGI GEODEZYJNE Andrzej Beczek

podwykonawca

11.09.2023

Usługi geodezyjne

081_S19OMP_E3AA_2023

11.09.2023

IMPEL SAFETY Sp. z o. o.

podwykonawca

20.09.2023

Ochrona mienia

064_S19OMP_EA33_2023

20.09.2023

KONSORCJUM STALI S.A

dostawca

25.09.2023

Dostawa stali zbrojeniowej

047_S19OMP_EA33_2023

26.09.2023

TOMASZ BARSZCZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “ATB”

usługodawca

24.10.2023

Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu

080_S19OMP_EA33_2023

25.10.2023

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

dostawca

24.10.2023

Dostawa materiałów kamiennych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z kopalni Radkowice

PF/BWMAZKIL/E3YK/97/U/2023

26.10.2023

Jabłoński Marek BHP ERGO-LEX

usługodawca

26.10.2023

Nadzór BHP

154_S19OMP_EA33_2023

26.10.2023

Wiesław Nurzyński “Auto-trans”

dostawca

08.11.2023

Pozyskanie i dostarczenie mieszanek betonowych

109_S19OMP_EA33_2023

08.11.2023

Daniel Koślacz

dostawa

16.11.2023

Dostarczenie pospółki

157_S19OMP_EA33_2023

16.11.2023

EXOIL Sp. z  o.o.

dostawa

20.11.2023

Dostarczenie paliwa ON

140_S19OMP_E3AA_2023

20.11.2023

MixBet Piotr Kuciński

usługodawca

10.01.2024

Świadczenie usług wytworzenia mieszanek

085_S19OMP_EA33_2023

10.01.2024

PERI POLSKA Sp. z o.o.

dzierżawca

 

01.09.2006

dzierżawa i sprzedaż elementów materiałów szalunkowych

100_S19OMP_EA33_2023

01.09.2006

PRI INŻBUD Andrzej Klaga Sp.j.

usługodawca

06.03.2024

 

tymczasowe zabezpieczenie wykopu fundamentowego za pomocą ścianki szczelnej

088_S19OMP_EA33_2023

06.03.2024

 

Rynn Robert RYNNBUD

usługodawca

20.03.2024

wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach PEH-01, PEH-03, PEH-05, PEH-08, PEH-09, PEH-12

102_S19OMP_EA33_2023

20.03.2024

 

KOP – TRANS Teresa Stachyra

 

usługodawca

26.03.2024

transport i przetwarzanie odpadów pochodzących z WMB w Międzyrzecu Podlaskim

PF/BWMAZKIL/333/E3YK/40/2024

26.03.2024

 

Betard Sp. z o.o.

 

Dostawca

29.04.2024

dostawa przepustów skrzynkowych żelbetonowych

095_S19OMP_E3AA_2023

29.04.2024